Hektiska tider för Trelleborgshem

Publicerad:

Det kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem har bråda dagar. Uthyrning av nya bostäder har startat, både för Stuckatören och Malörten i Trelleborgs stad. I Anderslöv bygger Trelleborgshem samtidigt både om och till på fastigheten Prästhagen 19, mera känt som Tappershus. För några dagar sedan togs det första spadtaget.

Ett första spadtag för Tappershus togs den 28 mars.

Fotograf: Trelleborgshem

Bostadsutveckling i Anderslöv

Prästhagen 19 på Sjukhemsvägen 11 i Anderslöv är både ett nyproduktionsprojekt och ett ombyggnadsprojekt. Samtliga lägenheter uppförs med 1-3 rum och kök. Tappershus byggs om till 37 lägenheter samtidigt som 20 nya bostäder produceras i en ny byggnad.

Bostäderna är planerade att vara färdiga för inflyttning till hösten 2023.

Hyresrätter i Tappershus i Anderslöv

Prästhagen 19 på Sjukhemsvägen 11 i Anderslöv är mer känt som Tappershus.

Fotograf: Trelleborgshem

På Malörten i Trelleborg byggs fyra punkthus, varav ett blir ett +55-boende.

Fotograf: Trelleborgshem

Uthyrning startad i Trelleborg

Längs med Malörtsvägen med utsikt över ängarna bygger Trelleborgshem 102 hyresrätter i form av fyra punkthus i fem respektive sex våningsplan. Bostäderna släpps i två etapper. Det ena huset blir ett +55-boende.

Husen byggs i underhållsfria material som ​​​tegel, betong och glas och kommer även få solceller på taken som är en del av Trelle​​​​borgshems miljösatsning. Källsortering sker med modernt system, UWS, som är ett underjordiskt källsorteringssystem.

Lägenheterna är fördelade enligt nedan

  • 18 enrumslägenheter på cirka 35 kvadratmeter
  • 40 tvårumslägenheter på cirka 55 kvadratmeter
  • 44 trerumslägenheter på cirka 71-74 kvadratmeter

Hyresrätter på Malörten i nordöstra Trelleborg

Uthyrningen är också i full gång för Trelleborgshems Stuckatören på Engelbrektsgatan 102. Precis utanför stadskärnan byggs 46 hyresrätter som börjar ta form och inflyttningen är planerad till oktober i år. Bostadsområdet gränsar till Österlidsparken och till havet och stranden promenerar du på drygt tio minuter. Med närhet till handel, lokaltrafik, stora grönytor och lekplatser passar boendet dig som inte vill bo mitt i centrum.

Lägenheterna är fördelade enligt nedan.

  • 19 enrumslägenheter på cirka 34 kvadratmeter
  • 26 tvårumslägenheter på cirka 45 kvadratmeter
  • 1 trerumslägenhet på cirka 72 kvadratmeter

Hyresrätter i östra Trelleborg nära till hav, strand och grönområde

Mer information om samtliga projekt finns på Trelleborgshems webbplats

www.trelleborgshem.se