Nytt stadsliv när centrala Trelleborg växer mot havet

Publicerad:

När nya Trelleborgs hamn är på plats är det dags för ett helt nytt kapitel i berättelsen om Trelleborgs stadsutveckling – projektet Kuststad 2025. Då äntligen kommer centrala staden att få möjlighet att växa ut mot havet.

Fem km kajkant blir tillgänglig för allmänheten i de nya stadsdelarna.

I projektet finns också en jättesatsning på infrastruktur, lager och logistik i Business Center Trelleborg kopplat till den nya hamnen.

Vad gäller Sjöstaden kommer fem kilometer kajkant bli tillgänglig för stadsliv, boende och besökare. Charlotte Lindström, som är processledare för Kuststad 2025, berättar vad projektet i sin helhet handlar om.

– Utgångspunkten är Trelleborgs strategiska läge. Med ett helhetsgrepp ska nu staden få tillbaka sin kontakt med havet. Konkret innebär det att hamnen flyttar till ett nytt läge i öster och det gamla hamnområdet, samt intilliggande industriområde, förvandlas till nya stadsdelar med attraktivt boende och vattenkontakt.

Ambitionen är att skapa en varierad bebyggelse. Delar av området planeras som en modern spegelbild av den befintliga innerstadsmiljön, med oregelbundna kvartersformer, varierande hustyper och gator som kröker sig. Andra delar tar upp de storskaliga linjer som finns i dagens hamnområde. Hela Sjöstaden/Stadskärnan planeras med varierande bebyggelse och olika upplåtelseformer.

Området planeras som levande stadsdelar med cirka 7000 bostäder, olika typer av service, kontor, hotell, butiker, restauranger och caféer. Självklart skapas också trivsamma mötesplatser, torg och miljöer med kulturella inslag och inte minst kajer och  långa härliga strandpromenader.

– Det är en stadsutveckling med otroliga möjligheter som ligger framför oss. Trelleborg kan erbjuda den lilla stadens kvalitéer och samtidigt ha tillgång till storstadens utbud inom 30 minuters restid med tåg. Det är en fantastisk möjlighet för Trelleborg, säger Charlotte Lindström.

Business Center Trelleborg är logistikpark av storformat som planeras i östra verksamhetsområdet.

Fotograf: Wingårdhs arkitekter & WSP

Förutsättningar för modern logistikverksamhet

Kuststad 2025 har som sagt flera viktiga delar där kopplingen till nya hamnen tas tillvara och utvecklas. Business Center Trelleborg är en, och för att göra utvecklingen möjlig en ny östlig ringväg.

– Business Center Trelleborg är logistikpark av storformat som planeras, i östra verksamhetsområdet. Det blir en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya flyttar in. Förutsättningen är en ringväg mellan E6 och väg 9, som syftar till att leda biltrafik och godstransporter utanför staden, samtidigt som den kopplar samman logistikverksamheten med hamnen.

Business Center Trelleborg är en viktig satsning för att Trelleborgs Hamns interna logistik ska fungera och för att öka möjligheterna till omlastning av gods mellan olika transportslag. Redan idag har östra verksamhetsområdet befintligt industrispår och anslutning till järnväg. Här finns alltså förutsättningar till snabba och effektiva omlastningar mellan sjöfart, järnväg och lastbil. Det vill säga exakt det som modern lager- och logistikverksamhet kräver.

Målsättningen är att Business Center Trelleborg ska bli centrum i ett kraftfullt näringslivskluster, främst kring lager och logistik med teknikutveckling i framkant, och med kunskapsintensiva verksamheter. Med direkt anslutning till Sveriges näst största godshamn och Skandinaviens största Ro-Ro hamn och med dess enorma flöde av internationella transporter, finns potentialen som krävs för att projektet ska lyckas.

– Ett stort plus med hela Kuststad 2025 är för övrigt att den  högst klassade åkermarken runt Trelleborg inte behöver tas i anspråk, utan att det handlar om ett mycket stort och omfattande stadsomvandlingsprojekt.

Text: Per-Åke Hultberg