Västra Sjöstaden

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg, med närhet till både innerstaden och naturen. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Den första delen av en skyddande vall mellan stranden och bebyggelsen anläggs längs kusten i Västra Sjöstaden. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

– där Trelleborg åter möter havet

Med den nya stadsdelen Västra Sjöstaden kommer trelleborgarna att åter få kontakten med havet.

I planprogrammet beskrivs och illustreras hur området Västra Sjöstaden kan utvecklas till en stadsdel som är mer integrerad i staden och mer tillgänglig för trelleborgarna, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre och Allbäcksskogen.

En del av Kuststad 2025

Västra Sjöstaden är en del av Trelleborgs kommuns stora stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025.

Såväl Sjöstaden (som planeras i de västra delarna av hamnen) som Västra Sjöstaden är en möjlighet att utveckla staden på redan hårdgjorda ytor. Här är det nära till befintlig stad, kollektivtrafik och mötesplatser i bästa söderläge med utsikt mot en fri horisont.

Vid infarten till Trelleborg får stadens västra entré en ny skepnad: en strandnära stadsdel som knyter samman staden och havet. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Utveckling tillsammans med markägarna

Trelleborgs kommun utvecklar området tillsammans med Granitor/Serneke och Ica Fastigheter som alla tre äger mark i området. Kommunen och de privata fastighetsägarna har undertecknat en avsiktsförklaring som beskriver förutsättningarna och målet med utvecklingen av området.

Kommunledningsförvaltningen