Sjöstaden

När hamnen flyttar frigörs det gamla hamnområdet och det mest centrala läget vid centralstationen. Området är mer än 50 hektar stort och mer än 5 kilometer strandäng, sandstrand och kajer blir tillgängliga för allmänheten.

Centrala staden vid hamnbassängerna, centralstationen och Hamngatan i norr är centrum för området. Här når hamnen och havet ända in i hjärtat av Trelleborg.

Trelleborg växer: Se filmen Sjöstaden, där staden möter havet

Från hamnstad till kuststad

I och med hamnflytten öppnas möjligheten att utveckla staden på redan hårdgjorda ytor. Här är det nära till befintlig stad, kollektivtrafik och mötesplatser i bästa söderläge med utsikt mot en fri horisont.

När de nya stadsdelarna binds samman med den befintliga staden, havet och Centralstationen förändrar det Trelleborgs stadsbild. I framtiden kan besökare och boende i staden åter få kontakt med havet – mitt i centrum.

Visionsbilden visar hur de framtida stadsdelarna kan se ut. Copyright: EG Architects.<br />

Blandstad

Sjöstaden ska kopplas samman med såväl utvecklingen av stadskärnan som Västra Sjöstaden.

Förutom bostäder kommer Sjöstaden att rymma verksamheter, skolor, förskolor, ett campus, en ny stadsdelspark, plats för båtliv och mötesplatser längs flera kilometer allmänt tillgängliga kajer och vattenrum. Närheten till kollektivtrafik ska utnyttjas och kopplingar till den befintliga stadskärnan ska stärkas.

Den nya stadsdelen ska vara till för alla, såväl trelleborgare som besökare. Det ska vara en blandstad med folk i rörelse över hela dygnet. Blandstad innebär en blandning av bostäder, verksamhetslokaler, offentlig service och gemensamma allmänna platser.

Hållbar livsstil

Med blandstaden som förebild och målbild, skapas förutsättningar för människor att välja en hållbar livsstil. Det gäller allt från transportval till förutsättningar för möten mellan människor och trivsel i den egna bostaden och stadsdelen.

Gemensamt bolag för utveckling av Sjöstaden

Under våren 2023 stod det klart att Trelleborgs kommun, Skanska Sverige AB och OBOS bildar ett gemensamt bolag. Bolaget ska utveckla en tredjedel av den planerade nya stadsdelen Sjöstaden genom att skapa attraktiva byggrätter för bostäder, kommersiell verksamhet och service.

Läs hela nyhetsartikeln via länken nedan.

Kommunledningsförvaltningen