Kommunen växer

Trelleborg växer – vid havet och på andra ställen. Genom att utveckla de större orterna i kommunen kan vi ta tillvara redan utbyggd infrastruktur och kommunal service. De större orterna runt om i kommunen skapar också närhet till service för de som bor på den omgivande landsbygden.

I översiktsplanen för orter och landsbygd beskrivs målbilderna som Trelleborgs kommun vill fokusera och fördjupa översiktsplanearbetet kring. Målbilderna är:

  • Samverkande omland
  • Livskraftiga orter
  • Stadsnära landsbygd

Kommunledningsförvaltningen