Landsbygden utvecklas

Skåne har en unik närhet mellan stad och landsbygd och i Trelleborg är landsbygdens närhet påtaglig – direkt utanför Trelleborgs stad böljar en attraktiv landsbygd med slätt- och kustlandskap.

Avstånden är små mellan tätorternas service och landsbygdens orter. Inom Trelleborgs landsbygd finns många kontaktytor och för trelleborgaren innebär detta att det finns en närhet mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete och utbildning – en förutsättning för en attraktiv livsmiljö.

Befolkningen på landsbygden i Trelleborgs kommun ökar. Här finns inte samma debatt om frånflyttning, bristande tillgång till service, arbetstillfällen och avveckling som på många andra platser.

Landsbygdsstrategin

Arbetet med landsbygdsstrategin pågick mellan 2017 och 2018 och resulterade i dokumentet som kompletterar översiktsplanen för Trelleborgs kommuns landsbygd.

Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

En miljon idéer

Den tidigare landsbygdsmiljonen har sedan 2020 ersatts med medborgarbudgeten En miljon idéer. I medborgarbudgeten finns avsatta resurser för investeringar på landsbygden och det är medborgarna själva som lämnar förslag och röstar fram vad som ska genomföras.

En miljon idéer

Kommunledningsförvaltningen