Strategier för tillväxt

När Trelleborg förändras hänger allt ihop. Det är mycket som sker samtidigt på resan mot att bli 55 000 invånare redan 2030. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer.

Här kan du läsa om hur vi planerar att kommunen ska se ut i framtiden – hur vi vill att mark- och vattenområden ska användas och var vi vill ha infrastruktur och bebyggelse.

Kommunledningsförvaltningen