Staden växer

Det är otroligt spännande tider i Trelleborgs kommun just nu. Staden står inför att genomföra flera stora stadsbyggnadsprojekt, där Kuststad 2025 är det mest omfattande i Trelleborgs historia.

Trelleborg har unika möjligheter att i ett centralt havsnära läge omvandla verksamhetsområden till nya stadsdelar med bostäder, kontor, verksamheter, skolor, kultur, grönområden, ja allt det där som en stad kan erbjuda!

Exempel på större pågående stadsutvecklingsprojekt.

Exempel på utvecklingsprojekt i staden

» Cirka 15 hektar utveckling och utvidgning av befintligt verksamhetsområde (150 hektar)
» I anslutning till E6

» Omvandling industriområde
» Cirka 40 hektar inklusive natur- och strandområden
» Förskolor, handel och cirka 1 800 nya bostäder
» Planering för en stadsnära strand

» Förskola
» Trygghetens hus
» Cirka 600 bostäder
» 55+ bostäder

» Samlingsområde för ett stort antal idrotter
» Nytt badhus, ny ishall samt ombyggnation fotbollsarena och träningsytor

» Cirka 30 bostäder
» Hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor

» Omvandling hamnområdet i direkt anslutning till Trelleborg C
» Helt ny stadsdel
» Staden möter havet
» Blandad stadsdel med verksamheter, service och cirka 5 000 nya bostäder

» Förtätning av ett tidigare järnvägs- och industriområde
» Service och mobilitetshus
» Cirka 900 bostäder
» Utvidgning av Stadsparken

» Cirka 180 hektar för industri- och logistikverksamheter
» Unikt läge i anslutning till Trelleborgs hamn, väg och järnväg
» Kriminalvårdsanstalt

Kommunledningsförvaltningen