Östlig hamninfart

En östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

Del av nuvarande sträckning där det planeras för en evakueringsväg i öster i samverkan mellan Trafikverket och Trelleborgs hamn.

Evakuerings- och angreppsväg

Evakueringsvägen är från början ett önskemål från Räddningstjänsten, för att kunna evakuera och komma in till hamnen från två håll. I hamnens nuvarande läge finns in- och utfarter från både öst och väst. När hamnen flyttas österut, finns bara en in- och utfart kvar. Vid en eventuell evakuering kan över 1 200 fordon – en kö som kan bli 1,2 mil lång – snabbt behöva förflytta sig. För att säkra in- och utfarter från två håll behöver en evakueringsväg byggas i öster.

Dragningen av evakueringsvägen är ungefär densamma som en eventuell framtida hamninfart kan komma att ha. För en fungerande hamninfart krävs också en bro över väg 9 till uppställningsytorna.

Ny infart till Trelleborgs hamn ger minskad trafik i centrum

När den östra hamninfarten byggs kommer den ökande tunga trafiken inte längre behöva köra genom centrum, utan korsa väg 9 och köra direkt ut på ringvägen.

Trafiken kommer snabbt till och från den nya hamnen och dess uppställningsområde med tank- och laddstationer, tull och övrig nödvändig service.

Kommunledningsförvaltningen