I ett växande Trelleborg ska invånarna känna sig trygga

Nya stadsdelar planeras, gator och vägar växer fram eller dras om och havet blir mer tillgängligt för alla invånare i Trelleborgs kommun. Det sker en påtaglig förändring, och staden blir allt mer attraktiv.

– Det är kul att se hur Trelleborg växer mot framtiden, säger Torbjörn Weber.

Flytten av brandstationen till norra Trelleborg har inneburit en tydlig förbättring – för invånarna i Trelleborgs kommun och för medarbetarna inom räddningstjänsten, berättar Torbjörn Weber.

Fotograf: Hybrid State

Torbjörn Weber är insatsledare på räddningstjänsten i Trelleborg och har bott i olika delar av kommunen i hela sitt liv.

– Vi har trivts så bra att det aldrig har funnits någon anledning att flytta. Jag kan gå eller ta cykeln till jobbet, har en närhet både till stadskärnan och till havet. Det finns en närhet till storstäder som Malmö, Lund och Köpenhamn och det är alltid nära hem igen, säger han.

Räddningstjänsten i Trelleborg har genomgått en stor förändring under de senaste åren. Verksamheten som tidigare höll till i ett centralt beläget hus, byggt 1897, har nu flyttat norr om staden. Det har inneburit en tydlig förbättring – för invånarna i Trelleborgs kommun och för medarbetarna inom räddningstjänsten.

Nya lokaler ger trygghet

– Den gamla byggnaden hade sin charm, men den var över 100 år och även om den var ombyggd och påbyggd fick vi anpassa verksamheten efter byggnaden. Dessutom låg vi centralt vilket gjorde att det var en utmaning att rycka ut snabbt. Där var trafik, korsningar och övergångsställen vilket gjorde att det var svårt att manövrera stora fordon, berättar Torbjörn Weber.

– Nu har vi kunnat anpassa byggnaden efter vår verksamhet och det är betydligt smidigare när vi måste rycka ut. Det ger en trygghet för invånarna i Trelleborg.

Positivt att Trelleborg växer

Torbjörn Weber uppskattar att han sällan behöver använda bilen när han ska ta sig någonstans inom stadens gränser och även om Trelleborg växer finns närheten kvar.

– Det är bara positivt att staden växer. Vi som räddningstjänst växer med utmaningen och de nya lokalerna har gjort att vi har kunnat utveckla vår verksamhet så att vi även i framtiden kan säkerställa tryggheten för invånarna i kommunen. Stadsutvecklingen i Trelleborg är positiv och den uppfattningen delar de flesta människor som jag dagligen möter i mitt yrkesliv, säger Torbjörn.

En stad som vill framåt

– Staden är på gång, hamnen har byggts ut och ska flyttas, det planeras för den nya kuststaden och det byggs på gamla övergivna industritomter inne i staden. Det är en jättehäftig utveckling som pågår och inom tio år tror jag att staden har hittat sin identitet. Det är ett modernt sätt att tänka och vi bor i en stad som vill framåt, fortsätter Torbjörn.

Trelleborg en attraktiv kuststad

Han påpekar att Trelleborg har genomgått en förändring och är på väg att gå från att vara en industristad till att bli en attraktiv kuststad, där havet blir mer tillgängligt samtidigt som hamnen fortfarande spelar en mycket viktig roll för staden.

– Jag är stolt över det arbete som vi i räddningstjänsten gör och över det arbete som görs för att bygga framtidens Trelleborg, säger Torbjörn Weber.

Trygghetens hus

Inom tio år tror jag att staden har hittat sin identitet. Det är ett modernt sätt att tänka och vi bor i en stad som vill framåt, säger Torbjörn Weber.

Fotograf: Hybrid State

Kommunledningsförvaltningen