Natali projektleder utvecklingen av Trelleborg Övre

Trelleborg växer!

Som en av Trelleborgs kommuns projektledare driver Natali Georgievski arbetet med utbyggnaden av Trelleborg Övre och Stadsparkskvarteren. Platsen för gamla järnvägs- och busstationen fylls sakta men säkert med byggnader i ett av stadens största stadsbyggnadsprojekt någonsin. Trelleborg växer – och på området Övre och Stadsparkskvarteren skapas 650 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och en temalekplats.

Natali Georgievski är Trelleborgs kommuns projektledare för stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Bygger med hjärtat

Natali har som exploateringsingenjör i Trelleborgs kommun uppdraget att projektleda utvecklingen av marken inom exploateringsområdet Övre och Stadsparkskvarteren.

– Uppdraget innebär bland annat inköp och försäljning av mark. Som projektledare ansvarar jag för projektekonomin, är involverad i detaljplaneprocessen, samordnar utredningar och hjälper till med frågor avseende projektering och genomförande av det kommunen anlägger, som allt arbete med ledningar och gator, berättar Natali.

I uppdraget ingår också att samarbeta med andra förvaltningar inom kommunen och att rapportera hur byggandet framskrider. Dessutom ligger det i Natalis ansvar att ha kontakt med exploatörer.

– Vi är i genomförandefas nu, förklarar Natali. Det känns kul att arbeta med ett så positivt projekt som Övre är. Många är väldigt positiva till förtätningsprojektet och alla är väldigt engagerade och vill bygga med hjärtat.

Bidrar till ökad trygghet

Förutom 650 nya bostäder, kommer stadsbyggnadsprojektet på Övre att innebära en ny förskola och ett mobilitetshus. Dessutom kommer Stadsparken att byggas ut och får bland annat en temalekplats.

– Sådant ger mervärden för staden, tycker Natali. I stället för att trelleborgarna åker med barnen till spännande temalekplatser i andra kommuner, kan andra barnfamiljer lockas till Trelleborg och en fin temalekplats. Förtätningen i sig kommer också att bidra till trygghet. Nu blir det ordnade kvarter med förskola, lekplats och upplysta bostadskvarter i stället för ett öppet område med dålig belysning.

Arbetet med bostadshusen är i gång. Exploatörerna Granitor och Hyresbostäder startade sina byggen i maj 2022 och det kommunala bolaget Trelleborgshem har fått bygglov för sitt bostadshus. Nästan all mark har tilldelats eller överlåtits till exploatörer för byggnation. Arbetet med den allmänna platsmarken, det vill säga gator och ledningar, har kommit långt.

– Omvärldssituationen påverkar tidplanerna en del, men vi har inte stött på sådana hinder att en exploatering inte blir av. Vi har en bra dialog med exploatörerna, berättar Natali.

Fokus Trelleborg

Natali är född och uppvuxen i Trelleborg, men bor numera i Smygehamn med man och barn. Hon utbildade sig till civilingenjör med inriktning lantmäteri och innan hon 2019 började jobba på Trelleborgs kommun arbetade hon som markförhandlare på Trafikverket. Som trelleborgare är Natali positivt inställd till stadsutvecklingen och tycker det är spännande att så mycket händer.

– Det märks att stadsutvecklingen är i full gång och att Trelleborg befinner sig i en tillväxtfas. Jag tycker det är fördelaktigt att staden växer. Det ger fler skolor, fler butiker, transporter, omsorg och annat när efterfrågan ökar, säger Natali och fortsätter. Hela Kuststads-projektet kommer att locka nya trelleborgare, unga människor och investerare. Det är även jättespännande med den nya Idrottsstaden som kommit i gång nu! Vi som jobbar med stadsutvecklingen ser potentialen och det gör andra också, kanske ännu tydligare.

Om tio år

Natali funderar inte så länge på frågan om vad hon gör om tio år.

– Då tror jag att vi bor kvar i Smygehamn som då är en mer utvecklad turistort. Övre är då fullt utbyggt och kanske sitter jag då där och tar en fika, säger hon och skrattar. Kuststad 2025 är delvis utbyggt i Trelleborg och jag är fortfarande en del av samhällsutvecklingen i Trelleborgs kommun. Det skulle göra mig stolt.

På frågan om vilka utmaningar Natali ser framför sig lyfter hon förbättringspotentialen som finns i Trelleborg och hur kommunen ska få andra att också se hur Trelleborg förbättras. Om Trelleborg tidigare setts som ett besöksmål, är det nu också i högre grad en stad att söka sig till av andra skäl – en plats där man kan bo, jobba och handla och där det kan finnas utbildningsplatser.

– Jag gillar utmaningar och brukar se dem som möjligheter. Det finns många som är kritiska till förändringen i staden, vilket är en utmaning. Men nu vänder vi trenden. Vägen är guppig, men vi håller oss kvar på vägen!

Natali Georgievski berättar om hur förtätningen i staden kommer att bidra till ökad trygghet.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Kommunledningsförvaltningen